Διαβούλευση Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου - Πρώτη Φάση: Συλλογή προτάσεων


Καλωσήρθατε στη Διαβούλευση για την Ίδρυση και Λειτουργία Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου.

Η διαβούλευση αφορά την Μελέτη με τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας φορέα: «Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου» με κύριο χώρο στέγασης το «Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Α.Π. 1895/21-03-2022), η οποία κατατέθηκε στο Δήμο Καλαμάτας (Α.Π. 27263/21-03-2022) ο οποίο ανταποκρίθηκε θετικά, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες.

Η Μελέτη βρίσκεται διαθέσιμη για το κοινό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: taygetos.sch.gr/rtc/ όπου και θα αναρτάται όλο το ενημερωτικό υλικό για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας του Ερευνητικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Ταϋγέτου.

Στο σημείο που βρίσκεστε μπορείτε να καταθέσετε την συνεισφορά σας είτε είστε:

α) Εκπρόσωπος θεσμικού φορέα που επιθυμεί να συνεισφέρει στη διαβούλευση (Φορείς).

β) Πρόσωπο με θεσμικό ενδιαφέρον λόγω ιδιότητας/λειτουργήματος που επιθυμεί να συνεισφέρει στη διαβούλευση (Πρόσωπα).

Η διαβούλευση αφορά:

α) Προτάσεις σχετικά με την δόμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων.

β) Προτάσεις σχετικά με την δόμηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων.

γ) Προτάσεις σχετικά με την δόμηση του οργανογράμματος.

δ) Προτάσεις σχετικά με την δόμηση των υποδομών.

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ| TEL.: +30 69 3 2 153 845 |
EMAIL:
taygetos[παπάκι]sch.gr | URL: taygetos.sch.gr |

συνδιοργάνωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων

Είσοδος Μέλους Ομάδας ΕργασίαςEMAIL: taygetos ( a t ) sch.gr
URL:
taygetos.sch.gr

© 2014-2023
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web Analytics Made Easy -
StatCounter