Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Ταΰγετος - Βικιπαίδεια

Γεωργιακάκης, Π., Γιαννάτος, Γ. Γκάνο, Ε., Γρίβας, Κ., Ιωαννίδης, Γ., Μανωλόπουλος, Α., Ξηρουχάκης, Σ., Σημαιάκης, Σ., Χριστοπούλου, Α., Κατακαλαίου, Α, (2011). Οικολογική αποτύπωση του Όρους Ταΰγετος για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Αθήνα: Μουσείο Γουλανδρή - Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.ekby.gr/EEA_Taygetos/
Consultation/Taygetos-consultation.pdf
>.
Αποθηκευμένο αρχείο:
http://taygetos.sch.gr/stable/Taygetos-consultation.pdf

 

 

Πρόγραμμα Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας: Ταΰγετος, με τα μάτια, την ψυχή, το σώμα και τη λογική
Λιαρίκος, Κ., Μαραγκού, Π., Παπαγιάννης, Θ. (2012). Η Ελλάδα τότε και τώρα. Διαχρονική Χαρτογράφηση των καλύψεων γης 1987-2007. Αθήνα: Παγκοσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) Ελλάς. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: <http://www.wwf.gr/forests/pdfs/atlas/ATLAs_WWF_
BOOK_12.2012_WEB%20%5BMAPs_
06_PELOPONNISOS%5D.pdf
>. Αποθηκευμένο αρχείο: http://taygetos.sch.gr/stable/
ATLAs_WWF_BOOK_12.2012_WEB%20%5B MAPs_06_PELOPONNISOS%5D.pdf
   
   
   
   

 

 

Έγγραφα και Εγκύκλιοι

 

Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (2017) Πρόσκληση για συντονισμένη ανάδειξη των εκπαιδευτικών πτυχών του Ταϋγέτου (Α.Π. 2017/04-04-2017).

 

Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας (2017). Πρόσκληση αποστολής εκπαιδευτικού υλικού και σχολικών εργασιών για τον Ταΰγετο. (Α.Π. 444/26-01-2017).

 

 

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ| TEL.: +30 69 3 2 153 845 |
EMAIL:
taygetos[παπάκι]sch.gr | URL: taygetos.sch.gr |

συνδιοργάνωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝOΤΗΤΑ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤ. & ΔΕΥΤ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

υπό την αιγίδα

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

 

πλατφόρμα τηλεδραστηριοτήτων

Είσοδος Μέλους Ομάδας ΕργασίαςEMAIL: taygetos ( a t ) sch.gr
URL:
taygetos.sch.gr

© 2014-2023
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας - Εργαστήριο Βιωματικής Εκπαίδευσης

Web Analytics Made Easy -
StatCounter